<#webadvjs#>

??k8???

铝酸盐荧光粉

包括YAG黄色荧光粉、Ga-YAG黄绿色荧光粉以及LuAG黄绿色荧光粉,该类荧光粉的发射峰波长500-580nm可调,发光效率高,耐久性能好。主要应用于普通显色(Ra<70)以及高显色(Ra>80)白光LED的封装。

 

    

??k8?????? ????????k8 ???? AG?? ????